Кыстыбый

Кыстыбый

Юка итеп камыр җәеп
Пешердем мин кыстыбый.
Кыстыбыйны ясап булмый
Бәрәңгене кыстырмый.
Пешердем төеп бәрәңге
Җәйдем юка камырлар.
Барысы да кыстыбыйны
Тәмле, дип, мактадылар.